دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

برنامه زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 1394/951394-10-13

برنامه زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 1394/95

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب واحد

شنبه 03/11/94 لغایت جمعه 9/11/94

شروع کلاس ها

شنبه 10/11/94

حذف و اضافه

شنبه 24/11/94 لغایت پنجشنبه 29/11/94

حذف نهایی

شنبه 11/02/95 لغایت پنجشنبه 16/02/95

حذف 16/3

چهارشنبه 29/02/95 لغایت چهارشنبه 5/03/95

پایان کلاس ها

پنجشنبه13/3/95

امتحانات پایان نیمسال

یکشنبه 16/03/95 لغایت شنبه 29/03/95

امتحانات عمومی

یکشنبه 16/03/95، پنجشنبه 20/03/95 و شنبه 29/03/95

 

حوزه آموزش دانشگاه